Polityka zwrotów

1.                        W przypadku nieotrzymania Produktu pomimo złożonego zamówienia albo gdy Klient ma zastrzeżenia co do procesu realizacji zamówienia Klient może złożyć reklamację poprzez elektroniczny Formularz Kontaktowy.

2.                        Składając reklamację Klient winien wskazać w niej swoje imię, nazwisko, adres i/lub adres poczty elektronicznej, a także wskazać rodzaj nieprawidłowości oraz podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3.                        Sklep dokłada wszelkich starań by reklamacje rozpoznawać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4.                        Na reklamację, Sklep odpowiada w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku uznania reklamacji Sklep dostarcza Produkt, jeżeli nie ma takiej możliwości Klient otrzymuje zwrot dokonanych na rzecz Sklepu płatności. W przypadku innych reklamacji Sklep proponuje Klientowi inne formy rekompensaty z powodu zaistniałych nieprawidłowości.

5.                        Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę ze Sklepem na odległość, na podstawie Ustawy, może w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odebrania zamówionego Produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny i zwrócić pełnowartościowy Produkt, który nie nosi śladów używania.